ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สมพงศ์  ชูสุวรรณ!

     มิ่งมงคลของชีวิต
มิ่งมงคลของชีวิต

     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ทีวีออนไลน์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· วารสาร
· สถิติเข้าชม
· สมุดเยี่ยมชม
· สารบัญเว็บ
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· แนะนำและบอกต่อ

     ประวัติผมเองครับ
นายสมพงศ์  ชูสุวงรรณ 

     ผลงาน อ.ชบาบุญ
ภาพประกอบ

ปุ่ม  บทคัดย่อ (ผลงาน คศ.๓)
  
 

     พ่อเล่านิทานให้ลูกฟัง

     บุปผาราชินี
กุหลาบควีนสิริกิติ์

ปุ่ม บทนำบุปผาราชินี
ปุ่ม กุหลาบควีนสิริกิติ์
ปุ่ม คัทลียาควีนสิริกิติ์
ปุ่ม ดอนญ่าควีนสิริกิติ์
ปุ่ม ดุสิตา
ปุ่ม มณีเทวา
ปุ่ม สร้อยสุวรรณา
ปุ่ม ทิพเกสร
ปุ่ม สรัสจันทร
ปุ่ม นิมมานนรดี
ปุ่ม โมกราชินี
ปุ่ม ชบาสีฟ้า
ปุ่ม กุหลาบมอญ

     เรื่องสั้นของสมพงศ์

     ร้อยแปดพันเก้า

ภาพประกอบ

ปุ่ม  สุภาษิต คำพังเพย
ปุ่ม  กิระ ดังได้สดับมา
ปุ่ม  ปกิณณกะธรรม
ปุ่ม  ก.ข.ศีลธรรม
ปุ่ม  มงคลชีวิต

     ผลงานกลอนของผม

สมพงศ์  ชูสุวรรณ 

กลอนธรรมะ

ปุ่ม  อิทธิบาท
ปุ่ม  สังคหวัตถุ
ปุ่ม  ฆราวาสธรรม
ปุ่ม  ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์
ปุ่ม  จักรธรรม
ปุ่ม  ทิศ ๖
ปุ่ม  อบายมุข ๖
ปุ่ม  อคติ
ปุ่ม  อบายมุข ๔
ปุ่ม  อริยสัจ ๔


กลอนประโลมโลก

ปุ่ม  ธรรมชาติยามเช้า
ปุ่ม  เหงา เศร้า คิดถึง
ปุ่ม  ตัวไกล  ใจใกล้
ปุ่ม  ความเหมือนกัน
ปุ่ม  เหตุเกิดเพราะเฟซบุคส์

กลอนสอนใจ

ปุ่ม  ดอกไม้กับผู้หญิง

กลอนนิทานธรรม

พระนางสามาวดีคำกลอน
ปุ่ม
 บทเกริ่นนำ
ปุ่ม กษัตริย์ ๒ สหาย
ปุ่ม พระเจ้าอุเทนกับนกหัสดีลิงค์
ปุ่ม อัลลกัปปะดาบสเสียพิธี
ปุ่ม กุมารอุเทนยกทัพช้าง
ปุ่ม สองผัวเมียไปหาอาชีพ
ปุ่ม กำเนิดโฆสกะเศรษฐี

ประเพณีวัฒนธรรม


     สานฝัน

     Facebook สมพงศ์     เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:


     สมุดเยี่ยมชม

     ค้นหาด้วย Google
Google
ค้นปุ๊บเจอปั๊บ
ค้นหาโดย Google
ค้นหา:

เว็บ
www.choosuwan.com

ค้นหาแบบปลอดภัย:การค้นหางแบบละเอียด

บทนำ

พ่อเล่านิทานให้ลูกฟัง


               พ่อเล่านิทานให้ลูกฟัง

               เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า  "เดี๋ยวนี้เยาวชนไทยไม่ค่อยสนใจคุณธรรมและจริยธรรมกันเลย"  จนทำให้เกิดความวิตกว่าสักระยะหนึ่งสังคมของเราจะปราศจากคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม  อันจะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้มีความสุข  ทั้งนี้สืบเนื่องจากการปล่อยปละละเลย  ขาดการสืบทอด  และการมองว่าคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเรื่องคร่ำครึล้าหลังของคนรุ่นใหม่  สาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องดิ้นรนทำมาหากิน  ไม่มีเวลาอบรม  จึงให้เด็กในความปกครองดูแลรู้สึกว้าเหว่  ขาดความอบอุ่น  จึงหันเหชีวิตไปสู่แนวทางที่คิดว่าน่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้

              ถ้าจะถามว่าเราหมดโอกาสที่จะฟื้นฟูและส่งเสริมให้คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามหวนกลับมาสู่สังคมของเยาวชนอีกแล้วใช่ไหม  คำตอบก็คือยังไม่หมดโอกาสเสียทีเดียว  ยังมีวิธีการต่าง ๆ อีกหลากหลายรูปแบบที่นำมาจรรโลงให้สังคมของเยาวชนเป็นสังคมที่ดีงาม  ถ้าทุกคนตั้งใจร่วมมือกันอย่างจริงจัง  วิธีหนึ่งที่จะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามแก่เยาวชน  คือ การเล่านิทานให้ลูกฟัง

              พอเอ่ยคำว่านิทานเท่านั้น  ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จะตาโตขึ้นมาทันที  เพราะกระหายที่จะได้ฟัง  การฟังนิทานทำให้เกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ตื่นเต้นไปตามเนื้อหาที่พรั่งพรูออกมาจากปากผู้เล่า  จนกระทั่งทำให้ผู้ฟังบางคนมีความรู้สึกว่าตัวเองได้เข้าไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์ของนิทานด้วย  บ้านเรามีนิทานเพื่อนำมาเล่าสู่กันฟังมากมาย  คุณพ่อคุณแม่ลองพยายามหาเวลาสักวันละ ๑๕-๒๐ นาทีอยู่ใกล้ชิดลูก  แล้วลองนำเอานิทานมาเล่าให้ลูกฟัง  หรือถ้าไม่ถนัดในการเล่า  จะใช้วิธีอ่านนิทานให้ลูกฟังก็ได้  ลูก ๆ จะรู้สึกสนุกสนานและมีความสุข  โดยเฉพาะถ้านำนิทานที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เช่น  นิทานชาดก  นิทานสุภาษิต  นิทานพื้นบ้าน  หรือนิทานอีสปมาเล่า  นอกจะเป็นการสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวให้เกิดขึ้นแล้ว  ยังจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมมและจริยธรรมให้แก่ลูกโดยที่เขาไม่รู้สึกเบื่ออีกด้วย

               การได้ฟังบ่อย ๆ ย่อมจะโน้มน้าวจิตใจให้คล้อยตามในสิ่งที่ได้รับฟังได้ง่าย  เมื่อได้ฟังเรื่องที่ดี ๆ สภาพจิตใจก็ย่อมผ่องใส  ปราศจากความขุ่นมัว  และจะยึดถือสิ่งดีงามเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต  การเล่านิทานหรือการอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟัง  ลูก ๆ จะนอนหลับอย่างมีความสุข  เกิดความอบอุ่นในจิตใจ  และเกิดความคุ้นเคยกับการกระทำในสิ่งที่ดีงามจากเนื้อหาของนิทาน  จนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่า  เขาคือส่วนหนึ่งของสังคมในนิทานที่จะต้องกระทำความดีเช่นกัน

               นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว  การที่คุณพ่อคุณแม่ได่อ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนนั้น  ยังเป็นการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นแก่ลูกอีกประการหนึ่งด้วย  เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะผูกพันกับการอ่านและใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน  การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการดำเนินชีวิต  ซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในสังคมไทย  มาเถอะ .... มาเล่านิทานหรืออ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังเสียตั้งแต่บัดนี้  เพื่อลูกที่รักของเราจะได้เป็นคนดีของสังคมในวันข้างหน้า  ยังไม่สายเกินไปที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเยาวชน  ให้เป็นสังคมของคุณธรรมและจริยธรรมตามที่เราทุกคนต้องการ

               "พ่อเล่านิทานให้ลูกฟัง"  อาจจะเป็นส่วนเล็ก ๆ เพียงผงธุลีที่จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่จะช่วยกันสรรค์สร้างให้เยาวชนที่รักยิ่งของเรา  ได้เป็นคนที่มีคุณค่าด้วยการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม  ผู้เขียนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นจุดเล็ก ๆ ในการจุดประกายให้เยาวชนได้มองเห็นคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  และประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยเรา  แล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต  อันพึงจะนำมาซึ่งความสงบสุขทั้งของตนเองและสังคมเป็นส่วนรวม  จึงได้นำเอานิทานชาดกมาผนวกเข้ากับเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันของตนเองและบุคคลในครอบครัว  เพื่อเสนอแนวคิดในการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่ว ๆ ไป  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงให้สาระประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่านบ้างตามสมควร

                                                     คุณธรรมนำชีวิตให้ก้าวหน้า          คุณธรรมเสริมคุณค่าให้สูงส่ง
                                                     คุณธรรมสร้างพื้นฐานให้มั่นคง     คุณธรรมช่วยจรรโลงให้สุขใจ
สมพงศ์  ชูสุวรรณ
๑๓๘/๑๘  ซอยวุฒากาศ ๔๒ แยก ๒-๑
ถนนวุฒากาศ  แขวงบาค้อ  เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐


ตกแต่ง

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สมพงศ์ ชูสุวรรณ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-09-30 (1443 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


จัดทำโดย 
สมพงศ์  ชูสุวรรณ
๑๓๘/๑๘  ซอยวุฒากาศ ๔๒ แยก ๒-๑  ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 1.25 วินาที