ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สมพงศ์  ชูสุวรรณ!

     มิ่งมงคลของชีวิต
มิ่งมงคลของชีวิต

     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ทีวีออนไลน์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· วารสาร
· สถิติเข้าชม
· สมุดเยี่ยมชม
· สารบัญเว็บ
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· แนะนำและบอกต่อ

     ประวัติผมเองครับ
นายสมพงศ์  ชูสุวงรรณ 

     ผลงาน อ.ชบาบุญ
ภาพประกอบ

ปุ่ม  บทคัดย่อ (ผลงาน คศ.๓)
  
 

     พ่อเล่านิทานให้ลูกฟัง

     บุปผาราชินี
กุหลาบควีนสิริกิติ์

ปุ่ม บทนำบุปผาราชินี
ปุ่ม กุหลาบควีนสิริกิติ์
ปุ่ม คัทลียาควีนสิริกิติ์
ปุ่ม ดอนญ่าควีนสิริกิติ์
ปุ่ม ดุสิตา
ปุ่ม มณีเทวา
ปุ่ม สร้อยสุวรรณา
ปุ่ม ทิพเกสร
ปุ่ม สรัสจันทร
ปุ่ม นิมมานนรดี
ปุ่ม โมกราชินี
ปุ่ม ชบาสีฟ้า
ปุ่ม กุหลาบมอญ

     เรื่องสั้นของสมพงศ์

     ร้อยแปดพันเก้า

ภาพประกอบ

ปุ่ม  สุภาษิต คำพังเพย
ปุ่ม  กิระ ดังได้สดับมา
ปุ่ม  ปกิณณกะธรรม
ปุ่ม  ก.ข.ศีลธรรม
ปุ่ม  มงคลชีวิต

     ผลงานกลอนของผม

สมพงศ์  ชูสุวรรณ 

กลอนธรรมะ

ปุ่ม  อิทธิบาท
ปุ่ม  สังคหวัตถุ
ปุ่ม  ฆราวาสธรรม
ปุ่ม  ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์
ปุ่ม  จักรธรรม
ปุ่ม  ทิศ ๖
ปุ่ม  อบายมุข ๖
ปุ่ม  อคติ
ปุ่ม  อบายมุข ๔
ปุ่ม  อริยสัจ ๔


กลอนประโลมโลก

ปุ่ม  ธรรมชาติยามเช้า
ปุ่ม  เหงา เศร้า คิดถึง
ปุ่ม  ตัวไกล  ใจใกล้
ปุ่ม  ความเหมือนกัน
ปุ่ม  เหตุเกิดเพราะเฟซบุคส์

กลอนสอนใจ

ปุ่ม  ดอกไม้กับผู้หญิง

กลอนนิทานธรรม

พระนางสามาวดีคำกลอน
ปุ่ม
 บทเกริ่นนำ
ปุ่ม กษัตริย์ ๒ สหาย
ปุ่ม พระเจ้าอุเทนกับนกหัสดีลิงค์
ปุ่ม อัลลกัปปะดาบสเสียพิธี
ปุ่ม กุมารอุเทนยกทัพช้าง
ปุ่ม สองผัวเมียไปหาอาชีพ
ปุ่ม กำเนิดโฆสกะเศรษฐี

ประเพณีวัฒนธรรม


     สานฝัน

     Facebook สมพงศ์     เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:


     สมุดเยี่ยมชม

     ค้นหาด้วย Google
Google
ค้นปุ๊บเจอปั๊บ
ค้นหาโดย Google
ค้นหา:

เว็บ
www.choosuwan.com

ค้นหาแบบปลอดภัย:การค้นหางแบบละเอียด

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

"บรรพชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้"
ภาพตกแต่ง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๒ ณ ลานพระราชวังดุสิต

วิทยุออนไลน์ของบ้านกัลปังหา

วิทยุออนไลน์
\วิทยุออนไลน์\

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

มาฆบูชา

มาฆบูชา
          นับย้อนหลังเมื่อคราวครั้งพุทธกาล
เมื่อวันเพ็ญกลางเดือนสามตามเวลา
          มีสาวกพันสองร้อยห้าสิบถ้วน
มาประชุมพร้อมกันมั่นจำนง
          เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้
พ้นจากเกิดพ้นจากตายไปนิรันดร์
          สิบห้าค่ำวันเพ็ญจันทร์เด่นฟ้า
ตามวาระศศิธรจรประจำ
          พระพุทธองค์ทรงโอวาทปาฏิโมกข์
ละความชั่วกลัวบาปกรรมทำความดี
          ขอนอบน้อมบูชาพระไตรรัตน์
รักษาศีลภาวนาพาสุขใจ
บังเกิดเหตุพิสดารในพระศาสนา
เรียกกันว่าสันนิบาตจาตุรงค์
ทุกรูปล้วนเป็นพระอริยสงฆ์
โดยมิได้ตกลงนัดหมายกัน
บำเพ็ญเพียรจนได้พระอรหันต์
ศรัทธามั่นถึงวิมุตติโลกุตรธรรม
ท้องนภาสว่างงามยามคืนค่ำ 
มาฆะล้ำเสวยฤกษ์เบิกราตรี
เพื่อให้โลกร่มเย็นเป็นสุขศรี
ใจบริสุทธิ์ไร้ราคีผ่องอำไพ
น้อมมนัสตั้งจิตมั่นไม่หวั่นไหว
มาฆบูชาสมัยสั่งสมบุญ

สมพงศ์  ชูสุวรรณ

๑๓๘/๑๘  ซอยวุฒากาศ ๔๒  แยก ๒-๑  ถนนวุฒากาศ
แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐


ตกแต่ง

คติธรรมในคำกลอน โดย พุทธทาสภิกขุ

พุทธทาสภิกขุ 

ศีลธรรมโลก-ย่น-ถอย-ยับ
ศีลธรรม  ศีลธรรม  ศีลธรรม
คงไม่พอขอมาทำน้ำหยอดตา
ศีลธรรม  ศีลธรรม  ศีลธรรม
เขารังเกียจเกลียดชังดังผีกระแชง
ศีลธรรม  ศีลธรรม  ศีลธรรม
โลกของคน ย่น-ถอย-ยับ เกินอัปรีย์
ต้องตกต่ำลงทุกวันถ้าสรรหา
เพราะบูชากันแต่เงินเกินพอแรง
ต้องตกต่ำไปเสียทั่วทุกหัวระแหง 
อยากให้มันแห้งแล้งจากโลกนี้
ถูกเหยียบย่ำโดยฝูงชนจนป่นปี้
ที่คงที่คือโลกสัตว์ดูอัศจรรย์

(อ่านคติธรรมในคำกลอนต่อ)
ตกแต่ง

คุณแม่บุญช่วย ชูสุวรรณ

นม 

คือ..... แม่

          ใครเอ่ย ..........
เฝ้าถนอมเหมือนแก้วตาและดวงใจ
          คอยป้อนน้ำป้อนข้าวทุกเช้าค่ำ
จะเหนื่อยยากขัดสนทนอดออม
          คอยอบรมแนะนำให้ทำดี
มอบทรัพย์สินที่มีมิช้าพลัน
          คอยติดตามถามข่าวคราวสุขทุกข์
ถ้าเราทุกข์ความโศกเศร้าเข้ามาเยือน
          ใครเอ่ย ..........
เฝ้าถนอมเหมือนแก้วตาและดวงใจ
ผู้ที่เคยกล่อมเห่ไกวเปลให้
ไม่ยอมให้ริ้นไรมาไต่ตอม
ทนตรากตรำจนร่างกายต้องผ่ายผอม
คอยถนอมให้เราสุขทุกคืนวัน
คอยบอกชี้แนวทางสร้างสุขสันต์
เมื่อเรานั้นเติบใหญ่ไปครองเรือน
เมื่อเราสุขก็มีสุขหาใดเหมือน
โอ้..... ช่างเหมือนใจขาดพินาศไป
ผู้ที่เคยห่อมเห่ไกวเปลให้
มิใช่ใครแน่แท้คือ ..... แม่...... เรา
       

สมพงศ์  ชูสุวรรณ
๑๓๘/๑๘  ซอยวุฒากาศ ๔๒  แยก ๒-๑  ถนนวุฒากาศ
แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐

ภาพประกอบ

วาเลนไทม์ให้บทเรียน

 
วาเลนไทม์ให้บทเรียน


          กว่าจะเกิดมาเป็นคนนั้นแสนยาก
ทนอุ้มท้องร้องครวญรัญจวนใจ
          กว่าจะโตแม่ทำงานเพื่อเลี้ยงลูก
ถึงเหน็ดเหนื่อยเจียนตายวายชีวัน
          มาวันนี้ลูกโตเป็นสาวแล้ว
แม่อบรมสั่งสอนอ้อนภิเปรย
          อย่าเชื่อคำหลงคำที่พร่ำบอก
เมื่อได้แล้วเขาทิ้งไปไม่อาวรณ์
         
พบชายหนึ่งพึงใจช่างน่ารัก
เอาใจเก่งน้ำใจดีคงมิลวง
         
ครั้นมาถึงวันสำคัญดังมั่นหมาย
เป็นฤกษ์ดีจะพลีกายและปล่อยใจ
         
ปล่อยทั้งตัวปล่อยทั้งใจให้เชยชื่น
หลงคิดว่าเขาจริงใจไม่ประวิง
         
ครั้นเวลาผ่านไปไม่นานนัก
เขาปลีกตัวจากไปใจตรอมตรม
          โอ้แม่จ๋า...... ลูกผิดไปอภัยเถิด
กว่าจะรูว่าเขาหลอกชอกช้ำมา
         
นับแต่นี้จะจดจำคำแม่สอน
ประพฤติดีไม่หนีหน่ายทั้งกายใจ
แม่ลำบากเวทนาน้ำตาไหล
ด้วยสายใยรักลูกและผูกพัน
ด้วยโซ่ใจพันผูกอย่างมหันต์
เพื่อลูกนั้นแม่ยอมทนไม่บ่นเลย
ดุจดวงแก้วประดับใจไม่นิ่งเฉย
ว่า "ลูกเอ๋ยผู้ชายคล้ายภมร"
เขาจะหลอกเขาจะลวงดวงสมร
ถูกหลอกหลอนจะเจ็บช้ำระกำทรวง
จึงประจักษ์ว่ารักนั้นนั่นใหญ่หลวง
เลยตกบ่วงความรักสลักใจ
วาเลนไทม์ที่หนุ่มสาวเฝ้าฝันไฝ่
ก้าวลงในแหล่งกามาน่าอายจริง
เป็นวันคืนสุขสมอารมณ์หญิง
ทุกทุกสิ่งจึงมอบให้ชายเชยชม
พิษความรักเริ่มออกลายให้ขืนขม
อกระบมกลัดหนองนองน้ำตา
เรื่องมันเกิดเพราะคิดผิดจิตโหยหา
เสียน้ำตาและเสียตัวลูกชั่วไป
ทุกทุกตอนยึดถือมั่นไม่หวั่นไหว
จารึกไว้ "วาเลนไทม์ให้บทเรียน"

สมพงศ์  ชูสุวรรณ
๑๓๘/๑๘  ซอยวุฒากาศ ๔๒ แยก ๒-๑  ถนนวุฒากาศ
แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐ประดับตกแต่ง

คิดอะไรได้ก็นำมาฝาก

น้ำท่วม

น้ำท่วม
 

          ฟ้าพิโรธโกรธเกรี้ยวน้ำเชี่ยวหลาก
ทั้งบ้านเรือนทรัพย์สินต้องวอดวาย
          เวรกรรมใดใครหนอมากลั่นแกล้ง
เทวดาหรือมนุษย์ภูตผีไพร
          ไร้ที่นอนสิ้นเสื้อผ้าขาดอาหาร
แสนเจ็บปวดรวดร้าวสุดเศร้าตรม
          ได้โปรดเถิดโปรดหยุดคิดสักนิดหนึ่ง
น้ำจะท่วมฝนจะแล้งติดตามมา
          จงมาเถิดมาช่วยกันปลูกพันธุ์ไม้
ได้ภูมิใจบรรพบุรุษนานเท่านาน
ฝนตกมากน้ำไหลบ่าท่วมนาไร่
สัตว์เลี้ยงตายเกลื่อนกลาดอนาจใจ
เดี๋ยวแห้งแล้งเดี๋ยวน้ำมากหลากนองไหล
ที่จงใจมาทำร้ายให้ล่มจม
น้ำท่วมบ้านเคยอาศัยใจขื่นขม
ทุกข์ระทมใจหม่นหมองนองน้ำตา
จงคำนึงถึงผลร้ายทำลายป่า
โปรดจงอย่าเห็นแก่ตนจนเกินการ
เพื่อรักษาป่าไว้ให้ลูกหลาน
ว่าไม่ได้ล้างผลาญแผ่นดินไท

สมพงศ์  ชูสุวรรณ
๑๓๘/๑๘  ซอยวุฒากาศ ๔๒ แยก ๒-๑  ถนนวุฒากาศ 
แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐

ตกแต่ง

เมื่อน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๔

น้ำท่วมกรุงเทพฯ

น้ำมา  น้ำตาไหล

          น้ำตาไหลใจหายไม่คลายเศร้า
เห็นสภาพสิ่งของคับข้องใจ
          เจ้าตู้เย็น ทีวี ไม่มีหมอง
คอมพิวเตอร์ไม่น้อยหน้าเชิดหน้าชู
          ฝ่ายโซฟาคิดว่าน่าสนุก
ส่วนหม้อข้าวบอกว่าร่วมด้วยคน
          ทั้ง ที่นอน เสื้อผ้า และอาหาร
มองออกไปนอกบ้านพ้นชายคา
          เจ้ากล้วยไม้เคยชูดอกบานไสว
กุหลาบเอยเคยส่งกลิ่นชูดอกบาน
          น้ำตาไหลใจหายไม่คลายเศร้า
คิดได้ว่าเอาตัวรอดให้ปลอดภัย
เมื่อน้ำเข้าเคหาเคยอาศัย
ลอยน้ำไปลอบน้ำมาน่าเอ็นดู
ลอยละล่องเล่นน้ำไปไม่หดหู่
ลอยคอดูน้ำไหลไม่กังวล
ขอร่วมสุขร่วมทุกข์ดูสักหน
ช่างสับสนวุ่นวายในสายตา
ลอยเต็มบ้านดูขวักไขว่ใจผวา
น้ำไหลบ่านองหลั่งดังสายธาร
กลับต้องไปอยู่ใต้น้ำน่าสงสาร
ต้องตกอยู่ใต้บาดาลน่าเห็นใจ
ทุกค่ำเช้าเห็นน้ำมาน้ำตาไหล
น้ำจะไหลท่วมบ้านก็ช่างมัน

สมพงศ์  ชูสุวรรณ
๑๓๘/๑๘  ซอยวุฒากาศ ๔๒ แยก ๒-๑  ถนนวุฒากาศ 
แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐ดอกไม้

สานฝัน คือหนทางไปสู่ดวงดาว ของคนที่ชอบขีดชอบเขียน


ด้วยความ คิดถึง

หากสิ้นโลก

หากสิ้นโลกใบนี้พี่จะขอ

พะเน้าพะนอคลอเคลียไม่เพลียเหงา

เจ้าอยู่ไหนพี่อยู่นี่มาเถอะเรา

อยู่ใกล้ๆกันนะเจ้าให้อุ่นใจ...

 

น้ำท่วม โลกหรือ ท่วมก็ได้

จะลอยคออย่างไรก็ไม่เหงา

เจ้าก็ลอยพี่ก็ลอยกันนะเรา

สนุกนักลอยกับเจ้าที่เฝ้าคอย...

 

หรือแผ่นดินจะไหวกี่ริกเตอร์

พี่กับเธอก็ไม่เหม่อชะเง้อหา

พี่ก็วิ่งเธอก็วิ่งกันออกมา

อย่าอยู่นะในเคหาออกมาเลย...

 

E=mc2

สูตรคำนวนตามครรลองล้างโลกนี้

แปลงออกเป็นพลังงานตามวิธี

สมการสัมพันธภาพสมมูลมวล...

 

พี่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรแน่

เพราะทุกอย่างมันล้วนแต่มีเหตุผล

แต่สิ่งที่พี่รู้คู่กับตน

นั่นก็คือความหลุดพ้น และผลกรรม...

 

พี่กับเธอเรารู้กันอยู่สอง

เราประคับประคองใจผ่องใส

บุญของพี่กับน้องคล้องกันไป

โลกภายนอกจะอย่างไรเราไม่เกรง...

 

ถ้าจะต้องตายตามดั่งความว่า

พี่ก็พร้อมทุกครามาให้เห็น

เธอกับพี่อยู่อย่างนี้ทุกเช้าเย็น

เป็นไปเถอะโลกที่เห็นไม่เป็นไร...

21 พฤษภาคม 2554
ด้วยความคิดถึง
                                      
ประดับตกแต่ง
 

ด้วยความ คิดถึง

ร่วมกันเข้าใจ

ฉันเห็น น้ำไหลมาอีกแล้ว

ฉันเห็น ดวงแก้วที่โหยหา

ฉันเห็น รอยไหวในแววตา

ฉันเห็น รอยล้าในดวงใจ

 

ฉันเห็น เธอทุกข์ฉันมองเห็น

ฉันเห็น เธอเข็ญเธอหวั่นไหว

ฉันเห็น โลกนี้ที่เป็นไป

ฉันเห็น เรื่องใหญ่ของผองเรา

 

ฉันหยิบ ฉันยื่นได้ไม่มาก

ฉันอาจ บอกเธออย่าได้เศร้า

ฉันเพียง หวังช่วยเธอบรรเทา

ฉันอยาก วอนเว้าฉันเข้าใจ

 

ค่อยๆช่วย ค่อยๆแก้ ค่อยๆไข

ค่อยๆจับ มือกันไป ค่อยๆก้าว

ต่างก็รู้ ต้องอยู่ กับเรื่องราว

เราจับมือ กันก้าว นะผองชน........  


                 5 มิถุนายน 2554
                   ด้วยความคิดถึงประดับตกแต่ง 

ผลอกุศลกรรม

(กษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร)
          พระกษิติครรภ์ โพธิสัตว์
ว่าผลกรรม ที่ได้ทำ จะอาทร 
          พุทธพจน์ กำหนดผล แห่งกรรมไว้     

การ ละเมิด ศีลห้า ข้อปาณาฯ 
          ละเมิดศีล อทินนาฯ ลักขโมย
หากไปเกิด ภพหน้า จะยากจน 
          ประพฤติผิด ในกาม ข้อกาเมฯ
เกิดเป็นสัตว์ปีก ภพถัดมา 
          ละเมิดศีล มุสา ชอบด่าทอ
ผลกรรมนั้น จะบันดาล ทุกข์ระทม   
          ชอบนินทา ว่าร้าย ให้ผู้อื่น 
อารมณ์ร้าย หมายอาฆาต ผู้ใดมี 
          คนตระหนี่ ขี้เหนียว เที่ยวเก็บดอก 
แม้คาดหวัง จะสิ้นหวัง ทุกประการ 
          เห็นแก่กิน ไม่รู้ จักประมาณ
อีกจะต้อง อดอยาก ปากแห้งรอ 
          ใครที่ชอบ ล่าสัตว์ ตัดชีวิต
น่าเกลียดกลัว สมเพช ชะตากรรม 
          ใครไม่รู้ บุญคุณ ของแม่พ่อ
หรือไม่ฟ้า จะผ่า ลงกะบาล 
          หากเผาป่า หาสิน ในถิ่นดง
เป็น คนบ้า สิ้นคิด ฆ่าตัวตาย 
          ใครมีลูก บุญธรรม หรือลูกเลี้ยง
ตายไปลง นรก ตกระกำ 
          ใช้แห-อวน ชวนจับ สัตว์น้ำนก
จำพลัดพราก จากกัน ให้อาดูร 
          ทำลายพระรัตนตรัย ในชาตินี้
หูหนวก ตาบอด เกิดทุกครา 
          ถ้าลบหลู่ พระธรรม พระสัมพุทธ
นรก เปรต เดรัจฉาน นานหมื่นพัน 
          ถ้าทำลาย สถาน วิหารวัด
อเวจี นรก ปกป้องกาย ทรมาน 
          กล่าววาจา ใส่ร้าย หมิ่นประมาท
ซึ่งพระธรรม คำสอน ให้รำคาญ 
          ผู้ที่ใช้ น้ำร้อนลวก หรือไฟเผา
เอามาเป็น อาหาร จานใดใด 
          เป็นนักบวช ทุศิล เว้นกินเจ 
ปฏิบัติ นอกรีต ธรมจรรยา 
          โมโหร้าย ทำลายของ ร้ายเหตุผล
แสนยากจน ค่นแค้น ทรมาน 
          หยิ่งยโส โอหัง ดังคนดื้อ
เกียรติต่ำต้อย ด้อยค่า ไร้คนอิง 
          เป็นคนชอบ ยุแยง ตะแคงเคาะ
เกิดเป็นสัตว์ ไร้ลิ้น เช่นกุมพัน 
          คนมิจฉาทิฐิ ติความจริง เห็นสิ่งดี
หมิ่นซึ่งสัจธรรม โอ่ลำพอง 
          วิบากกรรม ที่ทำ จะนำพา
พระกษิติครรภ์ โพธิสัตว์ อวตาร
 
 พระทรงตรัส สอนไว้ ให้สังหรณ์
เป็นนิวรณ์ ติดกาย ไม่เลิกรา
ว่าใครได้ ฆ่าสัตว์ กรรมย้อนหา
จะเกิดมา อายุสั้น บั่นตัวตน
หรือกอบโกย ทุจริต คิดฉ้อฉล
กลายเป็นคน แสนเข็ญ ไร้ปัญญา
ชีวิตจะ หันเห ทวิลหา
สำส่อนว่อนหา กามารมณ์
คำพูดก่อ กะลาวน ก่นทับถม
ตระกูลตรม ไร้รัก สามัคคี
จะขมขื่น เป็นใบ้ ปากเป็นฝี
เกิดอีกที อัปลักษณ์ กายพิการ
พระท่านบอก คนเช่นนี้ น่าสงสาร
ต้องให้ทาน ทำบุญ คุณเพียงพอ
จะพบพาน ทุกข์โศก โรคลำศอ
เพื่อขอรับ เศษบุญ คนอื่นทำ
ตายแผกผิด เสียวสยอง หมองชอกช้ำ
อย่าหลงทำ เพราะสนุก จะทุกข์นาน
จะถูกธรณี สูบน่าสงสาร
หรือว่าตาย ในธาร อุทกภัย
จุดไฟ เผาพงให้ลุกไหม้
วิปริต วุ่นวาย ชดใช้กรรม
แต่ลำเอียง โกรธกริ้ว โบยตีซ้ำ
ถูกกระหน่ำ ทุบตี ทวีคูณ
กรรมจะตก ครอบครัว มาสาบสูญ
ทุกข์เศร้าโศก เพิ่มพูน ย้อนเวลา
นรกชี้ ให้เกิด เป็นใบ้บ้า
ในนรก เป็นเวลา หมื่นกัปกัลป์
กรรมจะฉุด ลงอบาย ภูมิสามปั้น
นับแสนกัลป์ เมื่อลาลับ ดับทุกราย
กรรมจะจัด ไปเกิด ให้เฉิดฉาย
เกิดตาย ยากประมาณ
สมณะ ทายาท ผู้สืบสาน
เกิดเป็น เดรัจฉาน ตลอดไป
สัตว์เป็นเป็น ร้อนเร่า ได้ไฉน
ทำเช่นไร ได้เช่นนั้น เวทนา
หันเห พระวินัย ไม่ใฝ่หา
เป็นสัตว์ป่า อดอยาก ยากซมซาน
ตายจากคน เกิดใหม่ กรรมเป็นฐาน
เป็นขอทาน ไร้ญาติ ขาดที่พิง
กรรมนั้นคือ เกิดเป็นทาส ญาติทอดทิ้ง  
โทษความหยิ่ง ยโส เป็นสำคัญ
ให้คนอื่น ทะเลาะ เพราะตัวสรร
หรือพูดมาก ปากมัน เช่นขุนทอง
ว่าไม่ชอบ ตอบสนอง
เกิดใหม่ต้อง อยู่แดนดิน ถิ่นกันคาร
มวลหมู่สัตว์ ดังพรรณา เป็นโวหาร
บอกให้สัตว์ ได้ประมาณ จิตตนเอย

นายปรัดยะ
๑๗ พย. ๒๕๕๔  (หัวหิน)

ภาพประกอบ 

 ไข้หวัดนก

ภาพประกอบ
          โรคไข้หวัดนก (Bird Flu) หรือโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก (Avian Influenza) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (Avian Influenza  Type A) แบ่งออกได้เป็นไข้หวัดนกชนิดรุนแรง  และชนิดไม่รุนแรง สายพันธุ์ที่มักจะทำให้เกิดโรคในนกและมีความรุนแรงได้แก่ สายพันธุ์ H5 และ H7 ซึ่งเชื้อนี้สามารถแพร่ระบาดกันได้ในหมู่สัตว์ปีกทุกชนิด มีระยะการฟักตัวเฉลี่ย 3 - 5 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน หากเชื้อโรคติดต่อสู่คนจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-3 วัน โดยทั่วไปเชื้อไข้หวัดนกนี้มักระบาดในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส


ผู้บันทึก sompong เมื่อ อังคาร 11 ม.ค. 11@ 16:06:39 ICT (3399 ครั้ง)
(มีต่อ... | 12702 ไบต์ | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 4)

 ความสามัคคี

ภาพประกอบ
          ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาทบาดหมางกันความสามัคคี มีด้วยกัน ๒ ประการ คือ 
๑. ความสามัคคีทางกาย ได้แก่ การร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงาน 
๒. ความสามัคคีทางใจ ได้แก่ การร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

          ความสามัคคีดังที่ว่านี้ จะเกิดมีขึ้นได้ ต้องอาศัยเหตุที่เรียกกันว่า สาราณียธรรม ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน กระทำซึ่งความเคารพระหว่างกัน อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดี มีความสุข ความสงบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายทำลายกัน มี ๖ ประการ คือ

ผู้บันทึก sompong เมื่อ เสาร์ 16 ต.ค. 10@ 09:55:57 ICT (2416 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3806 ไบต์ | 11 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

 สอนให้ลูกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพประกอบ
          การสอนและปลูกฝังให้ลูกเป็นคนที่มีหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แม้จะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินที่ใครๆ ก็สามารถเรียนรู้ที่จะรักได้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรมุ่งเน้นก็คือการสอนให้ลูก "รักให้เป็น" เพราะเมื่อรักเป็นแล้วก็จะเกิดความรู้สึกที่สวยงาม สร้างสรรค์และเมื่อเกิดขึ้นกับใครหรือในสังคมใดแล้ว คนๆ นั้นหรือสังคมนั้นๆ ก็จะมีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น

ผู้บันทึก sompong เมื่อ เสาร์ 16 ต.ค. 10@ 09:21:04 ICT (3111 ครั้ง)
(มีต่อ... | 10207 ไบต์ | 14 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

 ไทยเข้มแข็งชนะยาเสพย์ติด

ภาพประกอบคุณ.... คือพลัง  หยุดยั้งยาเสพย์ติด
          ความสามัคคีของทุกภาคส่วนในสังคมไทย  คือพลังอันยิ่งใหญ่  ที่จะป้องกันปัญหายาเสพย์ติดให้ลดลงหรือหมดไป  เพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัยจากยาเสพย์ติด

พลังสกัดกั้น
          สถานการณ์ปัญหายาเสพย์ติดมีแนวโน้มสูงขึ้น  โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้ายาเสพย์ติดตามแนวชายแดน  ซึ่งทวีความรุนแรงในพื้นที่  ๓ จังหวัดชายแดนภาคเหนือ  กรุงเทพฯ  ปริมณฑล  และ  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งคนไทยทุกคนต้องร่วมเป็นพลังสกัดกั้นยาเสพย์ติด  โดย......  

ผู้บันทึก sompong เมื่อ อังคาร 12 ต.ค. 10@ 11:34:09 ICT (3457 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5708 ไบต์ | 14 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

 วิธีเอาตัวรอดจากเหตุ....จลาจล

ภาพประกอบ

          ในช่วง  ๒ ปี ที่ผ่านมา  คนกรุงเทพฯ  ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองหลายครั้ง  เคยรุนแรงถึงขั้นเผาอาคาร  บ้านเรือน  และทรัพย์สินของทางราชการ  บางชุมชนถูกปิดล้อม  ตัดน้ำ  ตัดไฟ  ตัดโทรศัพท์
          การก่อเหตุจลาจล  เป็นภาวะที่ยากต่อการควบคุม  เนื่องจากผู้กระทำเน้นสร้างความรุนแรง  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์  ถ้าตกอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ดังกล่าว  ให้ตั้งสติและแยกตัวออกห่างจากกลุ่มโดยเร็ว


ผู้บันทึก sompong เมื่อ เสาร์ 09 ต.ค. 10@ 20:05:14 ICT (2994 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3095 ไบต์ | 11 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

 ไข้เลือดออก

ภาพประกอบ
โรคไข้เลือดออก
(Denque Fever/ Denque Hemorrhaqic Fever)
   

          ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง พบมากในฤดูฝนเพราะมียุงเพิ่มมากขึ้น  ทำให้มีไข้ร่วมกับมีเลือดออกตามจุดต่างๆ ของร่างกาย โรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
  หลังจากถูกยุงลายกัดประมาณกี่วันจึงจะแสดงอาการของไข้เลือดออก?  ยุงลายที่เป็นพาหะของโรค จะเป็นยุงที่อาศัยอยู่ภายในบ้านและรอบ ๆ บ้าน ดูดกินเลือดคนเป็นอาหารและกัดเฉพาะเวลากลางวัน  ประมาณ ๔-๖ วันหลังจากถูกกัด อาการของโรคจะปรากฏให้เห็น   บางรายอาจเร็วหรือ   ช้ากว่านี้   เร็วที่สุด ๓ วัน   ช้าที่สุด ๑๔ วัน

ผู้บันทึก sompong เมื่อ ศุกร์ 08 ต.ค. 10@ 20:44:05 ICT (1722 ครั้ง)
(มีต่อ... | 6426 ไบต์ | 10 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 4.4)

 วิธีสังเกต ระเบิด... ป่วนเมือง

ภาพประกอบ

          สถานการณ์ปัจจุบันคนกรุงเทพฯ  ต้องเรียนรู้และเข้าใจถึง "ภัย" รูปแบบใหม่ที่ไม่ได้มีเฉพาะการจี้  ปล้น  ฉก  ชิง  วิ่งราวทรัพย์  หรือการทำร้ายร่างกายกันเพียงอย่างเดียว  แต่ยังมีภัยที่เกิดจากกลุ่มก่อการร้ายที่แฝงเข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการวางระเบิดในย่านชุมชน  ทั้งที่หวังผลเพียงแต่การสร้างสถานการณ์  และประสงค์ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์
          ดังนั้น การร่วมมือกันสอดส่อง  ดูแลและสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวเรา  จึงเป็นหนทางเดียวที่จะป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรง  และมีส่วนร่วมในการจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ 


ผู้บันทึก sompong เมื่อ อังคาร 05 ต.ค. 10@ 11:28:54 ICT (2975 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4691 ไบต์ | 14 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

 เมื่อเด็กติดเกม

ภาพประกอบ
ทำไมเด็กติดเกม
                  ปัญหาเด็กติดเกมเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  และทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลา ไม่ใช่แต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน  เด็กติดเกม เนื่องจากทุกวันนี้เด็กสามารถเข้าถึงเกมได้ง่าย  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเกมเพลย์  เกมตู้  เกมคอมพิวเตอร์  หรือเกมออนไลน์  เด็กเล่นเกมได้ทั้งที่บ้าน  ห้างสรรพสินค้า  ร้านอินเทอร์เน็ต  หรือบ้านเพื่อน  เกมยุคนี้ยังมีความหลากหลาย  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ท้าทาย  มีความสมจริงทั้งภาพ  แสง  สี  และเสียง  ผู้เล่นสามารถสวมบทบาทเป็นตัวละครในเกมได้  ทำให้เข้าถึงอารมณ์ในเกม  ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับไปกับตัวละครในเกม  เกมออนไลน์ยังเป็นช่องทางให้เด็กได้มีเพื่อนใหม่ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในด้านเพศและวัย  แต่มีความสนใจร่วมกัน  ได้พูดคุยเรื่องเกมกันอย่างออกรสออกชาติ  ความน่าสนใจในเกมดังกล่าวแล้ว  ประกอบกับเวลาว่างที่เด็กบางคนมีมากจนเกินไป  การขาดระเบียบวินัยในการจัดการตนเอง  ทำให้เด็กติดเกมในที่สุด 

ผู้บันทึก sompong เมื่อ พฤหัสบดี 30 ก.ย. 10@ 20:49:12 ICT (2914 ครั้ง)
(มีต่อ... | 9454 ไบต์ | 11 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

 ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙

ภาพประกอบ
                 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙  เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด  เอ เอช1 เอ็น1 (A/H1N1)  เชื้อโรคจะอยู่ในเสมหะ  น้ำมูก  น้ำลายของผู้ป่วย  ติดต่อจากคนสู่คนโดยการไอ  จามรดกันโดยตรง  หรือติดต่อผ่านทางมือที่สัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค  เช่น  ลูกบิดประตู  โทรทัศน์  ผ้าเช็ดมือ  ราวบันได ฯลฯ  แล้วมาขยี้ตา  แคะจมูก  หรือสัมผัสปากโดยไม่ล้างมือ

ผู้บันทึก sompong เมื่อ พฤหัสบดี 30 ก.ย. 10@ 14:22:45 ICT (4048 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3189 ไบต์ | 16 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

 เล่านิทานให้ลูกฟัง

ภาพประกอบ
              เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า  "เดี๋ยวนี้เยาวชนไทยไม่ค่อยสนใจคุณธรรมและจริยธรรมกันเลย"  จนทำให้เกิดความวิตกว่าสักระยะหนึ่งสังคมของเราจะปราศจากคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม  อันจะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้มีความสุข  ทั้งนี้สืบเนื่องจากการปล่อยปละละเลย  ขาดการสืบทอด  และการมองว่าคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเรื่องคร่ำครึล้าหลังของคนรุ่นใหม่  สาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องดิ้นรนทำมาหากิน  ไม่มีเวลาอบรม  จึงทำให้เด็กในความปกครองดูแลรู้สึกว้าเหว่  ขาดความอบอุ่น  จึงหันเหชีวิตไปสู่แนวทางที่คิดว่าน่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้

ผู้บันทึก sompong เมื่อ พฤหัสบดี 30 ก.ย. 10@ 14:03:15 ICT (3451 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4938 ไบต์ | 13 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 2.66)


     เวลา วันที่ เดือน ปี
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  


     พุทธประวัติ (ภาพ)
พุทธประวัติ

ปุ่ม ปฐมบทของการนำเสนอ
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๑
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๒
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๓
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๔
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๕
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๖
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๗
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๘
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๙
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๑๐
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๑๑
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๑๒
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๑๓
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๑๔
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๑๕ 
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๑๖
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๑๗
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๑๘
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๑๙
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๒๐
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๒๑
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๒๒
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๒๓
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๒๔
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๒๕
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๒๖
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๒๗
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๒๘
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๒๙
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๓๐
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๓๑
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๓๒
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๓๓
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๓๔
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๓๕
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๓๖
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๓๗
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๓๘
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๓๙
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๔๐
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๔๑
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๔๒
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ๔๓
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๔๔
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๔๕
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๔๖
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๔๗
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๔๘
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๔๙
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๕๐
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๕๑
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๕๒
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๕๓
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๕๔
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๕๕
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๕๖
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๕๗
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๕๘
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๕๙
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๖๐
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๖๑
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๖๒
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๖๓
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๖๔
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๖๕
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๖๖
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๖๗
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๖๘
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๖๙
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๗๐
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๗๑
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๗๒
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๗๓
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๗๔
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๗๕
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๗๖
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๗๗
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๗๘
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๗๙
ปุ่ม พุทธประวัติ ภาพ ๘๐

     เพื่อนพ้องน้องพี่

     พุทธประวัติฉบับยุวชน
พุทธประวัติฉบับสำหรับยุวชน

ปุ่มคำนำของผู้แปล
ปุ่มปฐมบทของการนำเสนอ
ปุ่มกำเนิดพระสิทธัตถะ
ปุ่มวัยกุมาร
ปุ่มในวัยรุ่น
ปุ่มในวัยหนุ่ม
ปุ่มความเบื่อหน่าย
ปุ่มการสละโลก
ปุ่มมหากรุณาคุณ
ปุ่มความพยายามก่อนตรัสรู้
ปุ่มประสพความสำเร็จ
ปุ่มทรงประกาศพระธรรม
ปุ่มสิงคาลมาณพ
ปุ่มสารีบุตรและโมคคัลลาน
ปุ่มเสด็จกบิลพัสดุ์
ปุ่มพุทธกิจประจำวัน
ปุ่มพระนางมหาปชาบดี
ปุ่มปาฏิหาริย์
ปุ่มพระพุทธดำรัส
ปุ่มความกรุณาของพระองค์
ปุ่มเทวทัต
ปุ่มปรินิพพาน

     แบบสำรวจ
ท่านคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร

อือ......ไม่เลวนะ
พอดูได้
อยู่ในเกณฑ์ดี
ดีมาก
สุดยอดจริงจริงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0

     เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

     ข้อมูล/สมัครสมาชิก
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: BO02
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 100367

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 173
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 173

     จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:8091
บุคคลทั่วไป:716861
ทั้งหมด:724952
คน ตั้งแต่
20-10-2010

     เรื่องใหญ่สำหรับวันนี้
ยังไม่มีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้

     เรื่องที่ผ่านมา
ยังไม่มีข้อมูล

     ทีวีออนไลน์

Channel 3 LiveChannel 5 Live
Channel 9 LiveChannel 11 Live
Thai TPBSSiam Sport TV - Sport Variety TV
ดูช่องอื่นที่นี่


     ทีมพัฒนา

Powered by PHP-Nuke

PHP-Nuke Thailandจัดทำโดย 
สมพงศ์  ชูสุวรรณ
๑๓๘/๑๘  ซอยวุฒากาศ ๔๒ แยก ๒-๑  ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.34 วินาที