สามารถรับฟังผ่าน มือถือ แท็บเล็ต iPhone iPad iSO Android โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วยย้อนขวัญวันวาน บ้านกัลปังหา


จัดสร้างและพัฒนา โดย สมพงศ์ ชูสุวรรณ
๑๓๘/๑๘ ซอยวุฒากาศ ๔๒ แยก ๒-๑ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ โทร.๐ ๒๘๗๕ ๕๐๙๓